Medezeggenschap

Cliëntenraad

In Zorgcentrum Vincent Depaul is een betrokken Cliëntenraad actief die regelmatig overleg pleegt met de directie over de gang van zaken in ons huis. De Cliëntenraad behartigt belangen van bewoners. De leden van deze commissie zijn veelal familieleden en mantelzorgers van onze bewoners.

Het reglement van de Cliëntenraad vindt u hier.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.