ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde (deze stichting beheert Zorgcentrum Vincent Depaul) is zo’n instelling en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.

Naam van de instelling

Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde

Post- en bezoekadres

Schoolstraat 15  5981 AH Panningen Telefoon: 077 30 88 755 E-mail: info@vincentdepaul.nl www.vincentdepaul.nl

RSIN/fiscaalnummer

003875933

Doelstelling van Vincent Depaul

Zorgcentrum Vincent Depaul biedt in een rustige en veilige omgeving zorg en diensten aan religieuze ouderen en niet-religieuze ouderen met een zorgvraag. Alle medewerkers werken cliëntgericht, omdat ze daadwerkelijk luisteren naar de wensen en behoeften van de cliënten. Om dit te realiseren is er ruimte voor persoonlijke aandacht in de relatie tussen cliënt en medewerker en tussen medewerkers en mantelzorgers/vrijwilligers onderling.

De doelstelling van de stichting wordt nader uitgewerkt in het jaarverslag. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Op basis van de onderzoeksrapportage ‘Scenario’s voor Zorgcentrum Vincent Depaul 2013-2017’ is in 2013 het meerjarenbeleidsplan opgesteld. In dit plan is de strategie van Zorgcentrum Vincent Depaul verwoord. De strategie is gericht op het voortbestaan van de organisatie en het welbevinden van de cliënten en medewerkers. Samengevat kent de strategie de volgende drie pijlers:

  • handhaven en borgen van cliënttevredenheid
  • handhaven en borgen van de medewerkerstevredenheid
  • toekomstbestendige bedrijfsvoering

Behalve de pijlers zijn ook de missie en visie van Zorgcentrum Vincent Depaul leidend bij het vormgeven van de organisatie, de zorg- en dienstverlening en het beleid.

Bestuurder

Mevrouw S.I. (Sylvia) Meulensteen - van Esseveld

Raad van Toezicht

Mevrouw M.G.J.A.C. Absil (voorzitter)

De heer P.M.M. Rademacher

De heer W. Peters

Mevrouw M.E.W. Kusters

De heer D.G.L. van Dijk 

Beloningsbeleid

Volgens de CAO VVT.

Jaarverslag & Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl. Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor diverse verslagjaren raadplegen. Door op de website direct naar ‘Zoek jaarverslagen’ te gaan kunt u zelf middels de zoekfunctie ons jaarverslag en de financiële verantwoording inzien. Bij de instellingsnaam vult u ‘Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde’ in en eventueel selecteert u een jaartal. 

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.