Welzijn
Het welzijn van bewoners staat bij ons centraal.

We geven op verschillende manieren invulling aan het welzijn van de bewoners. De bewoner geeft zelf aan wat hij prettig en zinvol vindt en dus hoe hij zijn dag wil invullen.

Deze daginvulling  besteedt de bewoner samen met zijn of haar naasten, maar ook met vrijwilligers, medewerkers en medebewoners.