Bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Zorgcentrum Vincent Depaul heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder/directeur bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie.


Samenstelling Raad van Bestuur: Mw. drs. S.I. Meulensteen-van Esseveld (sinds juli 2016)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur/bestuurder en de besturing van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • mw. M.G.J.A.C. Absil (voorzitter) (lid: per 1 september 2014)
  • dhr. P.M.M. Rademacher (lid: per 22 augustus 2015)
  • dhr. W. Peters (lid; per 22 oktober 2015)
  • dhr. D.G.L. van Dijk (lid: per 10 juli 2018)
  • mw. M.E.W. Kusters (lid: per 10 juli 2018)

Governance code zorg

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven de Governance code zorg. Er is dan ook voor gekozen om deze toe te passen, hierin transparant te zijn en verantwoording over af te leggen.

Transparantie

De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld.

De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over zijn activiteiten en over zijn handelen. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in het kwaliteitsverslag van het zorgcentrum.

Verschillende sectoren, waaronder de zorg, hanteren verplichte modellen voor alle aan te leveren jaarcijfers, waarin ook een WNT-verantwoording is opgenomen. De WNT, Wet normering van topinkomens, regelt hoeveel bestuurders en directeuren in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. Zorgcentrum Vincent Depaul moet jaarlijks de bezoldiging publiceren in het financiële jaarverslag. Dit heet ook wel de openbaarmakingsplicht.

De jaarcijfers, inclusief WNT, zijn terug te vinden via de website van Desan. Naast de in de WNT-rapportage vermelde bedragen declareren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks: reiskosten (inclusief woon-werkverkeer á € 0,19 per kilometer) en indien van toepassing opleidingskosten.

De link naar de website treft u hieronder aan. U dient te zoeken op ‘Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde’. Dit is de statutaire naam van Zorgcentrum Vincent Depaul.

Website Desan

Interessante documenten

Waar hebben wij de afgelopen jaren aan gewerkt en waar gaan we de komende jaren aan werken? U kunt het in de onderstaande documenten lezen.

Interessante links

 

 

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.