vrijdag 26 juni 2020

Coronavirus

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Aanvulling 21 augustus 2020 

De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht. Zoals handhygiëne, 1,5 meter afstand, bij klachten thuisblijven.

 • Bezoektijden: vrije inloop tussen 11.00 en 20.30 uur

Daarnaast gelden de maatregelen zoals d.d. 6 juli aangekondigd (zie beneden)

Aanvulling 6 juli 2020 

De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht. Zoals handhygiëne, 1,5 meter afstand, bij klachten thuisblijven.

 • Raamcontacten worden afgebouwd. Met de mensen die nog gebruik maken van de raamcontacten wordt gekeken naar alternatieven.
 • Bezoektijden: vrije inloop tussen 14.00 en 20.30 uur
 • Aantal bezoekers: maximaal twee bezoekers per keer, inclusief kleine kinderen.
 • Mondkapjes KSW: op de afdeling Kleinschalig Wonen zijn  bezoekers verplicht een mondkapje te dragen, met uitzondering van kleine kinderen. Vincent Depaul versterkt het mondkapje. Buiten hoeven bezoekers geen mondkapje te dragen.  
 • Mondkapjes WMZ: Op de afdeling Wonen met Zorg hoeven bezoekers géén mondkapje meer te dragen. Het dragen van een mondkapje op eigen initiatief mag. U dient dan wel zelf voor het mondkapje te zorgen. 
 • Screening en registratie: bij de hoofdingang blijven we screenen en registreren. Dit is nodig voor eventueel contactonderzoek door de GGD. 

Daarnaast willen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat het bezoeken van de gemeenschappelijke ruimtes zoals de Refter en huiskamers niet mogelijk is!

Wel kunt u gebruik maken van het appartement en de tuin.

Aanvulling 26 juni 2020

Vanaf maandag 22 juni mondkapjes buiten

 • Wij adviseren u het mondkapje in de tuin van het zorgcentrum op te houden. U mag het mondkapje afhouden mits u de 1,5 meter afstand kunt garanderen.  

Vanaf maandag 22 juni: uitstapjes buiten de poort

Uitstapjes buiten de poort (denkende aan op bezoek gaan bij familie) zijn weer mogelijk.

Voorwaarden:

 • Uitstapje vindt plaats met een vaste begeleider/verwanten
 • Bewoner en de naasten/locatie waar(bij) het uitstapje plaatsvindt zijn vrij van (verdenking op/klachten van) COVID-19.
 • De naasten/locatie waar het uitstapje plaatsvindt conformeert zich aan de algemene landelijke regels waarbij 1,5 meter (in huiselijke kring zoveel mogelijk) in acht wordt genomen. Vermijd drukte!
 • Er vinden geen groepsuitjes plaats en het mengen van mensen uit verschillende instellingen (bijvoorbeeld Vincent Depaul en de Zorggroep) wordt ontraden.
 • Mocht de bewoner klachten ontwikkelen of in aanraking geweest zijn met COVID-19, dan nemen wij quarantainemaatregelen.

Vanaf maandag 29 juni

 • Vrije inloop van bezoek tussen 14.00 en 20.30 uur  (De tijdsvakken komen dus te vervallen en u hoeft geen telefonische afspraak meer te maken)
 • Per bewoner één bezoeker tegelijk aanwezig. De naasten stemmen met elkaar af wie wanneer op bezoek komt zodat er niet meer dan één persoon tegelijkertijd op bezoek komt.
 • Bezoeker moet zich inschrijven bij binnenkomst
 • Bezoeker moet zich afmelden bij vertrek

Aanvulling 5 juni 2020

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van zorgcentra. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni. Voorwaarde is in elk geval dat er geen coronabesmetting heerst.

In goed overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad en in overeenstemming met de GGD hebben wij besloten dat zorgcentrum Vincent Depaul vanaf maandag 8 juni al open gaat voor meer dan één vaste bezoeker per bewoner. We merken namelijk dat bewoners grote behoefte hebben aan contact met verschillende bezoekers. Dit is tevens een aandachtspunt uit de enquête voor bezoekers. De 1e contactpersonen zijn geinformeerd over deze veranderingen en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Vincent Depaul en om ons heen kunnen maatregelen versoepelen of juist aangescherpt worden. Wij zullen u hierover blijven informeren.

Aanvulling 29 mei 2020

Het RIVM heeft twee filmpjes gemaakt waarin de achtergronden bij de richtlijnen in de (ouderen)zorg worden toegelicht. Het eerste filmpje gaat over het virus zelf en de verspreiding https://www.youtube.com/watch?v=Tp3LLVUPzF0&feature=youtu.be . Het andere filmpje gaat over goed gebruik van PBM. https://www.youtube.com/watch?v=7IO1LBr0zEU&feature=youtu.be

Aanvulling 22 mei 2020

Het is eindelijk zo ver, na lange tijd van sluiting kan het zorgcentrum weer een beetje en beperkt opengesteld worden voor bezoekers, namelijk vanaf maandag 25 mei aanstaande. 

Het aantal bezoekers moet worden beperkt en we moeten ons aan een aantal landelijke normen houden. Want de keuze van een bewoner (of naasten) om bezoek te ontvangen, mag niet ten koste gaan van de veiligheid van andere bewoners of medewerkers. Wij blijven voor de uitdaging staan om de kwetsbare ouderen (en de medewerkers die moeten kunnen blijven zorgen) te beschermen.  

Wij gaan er van uit dat u begrip heeft voor onderstaande maatregelen. Alleen hiermee kunnen we samen zorgen voor overzicht en veiligheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Vincent Depaul en om ons heen kunnen maatregelen versoepelen of juist aangescherpt worden. Wij zullen u hierover blijven informeren.

Wie mag op bezoek komen?

De bewoner mag voorlopig één keer per week bezoek ontvangen van één vaste bezoeker. De 1e contactpersoon is hierover geinformeerd. 

Aanvulling 24 april 2020

We begrijpen dat de “corona-maatregelen” veel vergen van bewoners, mantelzorgers, collega's en vrijwilligers. We zijn jullie dan ook dankbaar voor het begrip en de medewerking. In de afgelopen weken hebben vele mensen de handen uit de mouwen gestoken! We kunnen helaas niet alle initiatieven in deze brief vermelden, maar hieronder wel een indruk.

 • Er is een spraak- en luisterplek ingericht waar bewoners en naasten veel gebruik van maken om elkaar even echt te zien en bij te praten.
 • Vrijwilligers brengen corona-testen naar het lab. En brengen tafeltje dekje rond.
 • Mensen uit het dorp sturen post, tekeningen en presentjes.
 • Medewerkers nemen naast hun gewone werk (wat door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen extra zwaar is) ook de tijd om het huiselijk te maken

Via Facebook delen we regelmatig foto’s. U hoeft geen lid te zijn van Facebook om de foto’s te zien. https://www.facebook.com/Zorgcentrum-Vincent-Depaul-418480351819208/

Adviezen RIVM en GGD

Corona raakt op dit moment iedereen. De afgelopen weken zijn er landelijk veel discussies over testen, persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke. Er is veel informatie te lezen en te vinden over dit onderwerp. Wij hebben ervoor gekozen om de richtlijnen van de GGD en RIVM te volgen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de wetenschap van nu en worden met regelmaat geactualiseerd. Dit is fijn, maar brengt ook soms verwarring met zich mee omdat adviezen worden aangepast, bijvoorbeeld rondom het thema mondkapjes.

Zieke bewoners

Bewoners worden ziek, maar knappen gelukkig ook weer op. Als een bewoner klachten heeft wordt contact opgenomen met de betrokken arts. In overleg wordt bekeken wat nodig is. Mocht een bewoner verdacht worden van besmetting met het coronavirus, dan bespreken we dit met de bewoner zelf en nemen persoonlijk contact op met de 1e contactpersoon. Is een bewoner van de afdeling Kleinschalig Wonen positief getest. Dan informeren we alle 1e contactpersonen van de afdeling dat een bewoner op deze afdeling positief getest is. In overleg met de burgemeester van Peel en Maas is afgesproken dat Vincent Depaul geen corona-gegevens openbaar maakt. De burgemeester is namens Peel en Maas woordvoerder.

Medewerkers

Verpleeghuiszorg gaat 24/7 door. Medewerkers worden ziek, maar knappen gelukkig ook weer op. Wij zijn blij met de testmogelijkheden voor zorgmedewerkers. Corona heeft invloed op het werk en werkrooster van alle medewerkers. Zorgmedewerkers werken nu 5 dagen achter elkaar en hebben daarna 5 dagen vrij. Daarnaast hebben we tijdelijk een aantal (zorg)medewerkers kunnen aannemen.

De algemene maatregelen zoals het bezoekverbod blijven wel van kracht

Het kabinet heeft besloten de bezoekregeling aan verpleeghuizen op dit moment nog niet aan te passen. Wij volgen dit advies.

Aanvulling 17 april 2020

Persoonlijke beschermingsmiddelen
V&VN heeft een pagina ingericht voor zorgmedewerkers met informatie over het goed gebruik van PBM. Zo is er onder anderen een filmpje te vinden over de verschillende mondneusmaskers en hoe je gebruik je handschoenen en mondneusmaskers. Ook interessant voor niet-zorgmedewerkers. 

Aanvulling 3 april 2020

Deze week heeft de regering de corona-maatregelen verlengd tot en met 28 april aanstaande. In de week voor 28 april wordt bekend hoe het na 28 april verder gaat. Dat betekent dat ook de aanvullende maatregelen die wij hebben genomen in stand blijven. Wij kondigen bewust geen einddatum aan. We volgen het landelijk beleid en kijken daarnaast zelf wat nodig en mogelijk is. Als we gaan afschalen, maken we dat vanzelfsprekend bekend. 

Aanvulling 27 maart 2020 

Bij Vincent Depaul is bij een aantal bewoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. De betreffende bewoners worden conform de richtlijnen van de GGD en RIVM verpleegd. Wij doen ons uiterste best om verdere besmetting tegen te gaan en de gezondheid van bewoners en medewerkers nauwlettend in de gaten te houden. Mocht een bewoner verdacht worden van besmetting met het coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de naasten. 

Veelgestelde vragen over het coronavirus

De volgende vragen zijn toegevoegd:

 • Is bedienen (sacrament der zieken) mogelijk? De Lazaristen kunnen bewoners niet bedienen / voorzien van het sacrament der zieken.

De volgende vragen zijn aangepast:

 • Gaan de missen door? De missen gaan tot nader bericht niet meer door. Dus ook geen zondagmissen. Tussentijds worden alternatieven ingezet.

 • Gaan nieuwe opnames gewoon door? Ja, deze gaan door op voorwaarde dat wij de basiszorg voldoende kunnen garanderen. De bewoner mag geen coronaklachten hebben. Op de dag dat de nieuwe bewoner bij Vincent Depaul komt wonen mag degene een bezoeker (geen corona-klachten of hoesten) meenemen. Daarna gelden voor de nieuwe bewoner dezelfde bezoekregels als voor de andere bewoners. Dit wordt besproken voor het komen wonen bij Vincent Depaul en tijdens het welkomsgesprek. 

Aanvulling 26 maart 2020

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Bij veelgestelde vragen coronavirus hebben wij zoveel mogelijk vragen en antwoorden geformuleerd die betrekking hebben op het coronavirus en welke gevolgen dit voor ons heeft. De rubriek veelgestelde vragen wordt door ons geactualiseerd indien daar aanleiding voor is.

Oproep extra hulp voor de zorg

Op dit moment kunnen we de zorg- en dienstverlening nog goed leveren. Op het moment dat corona Vincent Depaul 'bezoekt' kan dit anders gaan worden.

Heeft u vroeger in de zorg gewerkt of heeft u affiniteit met ouderen en wilt u ons helpen als de situatie echt dringend wordt? (taken zijn uiteraard afhankelijk van uw ervaring en achtergrond)

Laat het ons dan alvast weten. Misschien is het helemaal niet nodig maar voor het geval dat...

Aanvulling 16 maart 2020

De afgelopen weken en dagen heeft het coronavirus zich verspreid over Nederland.

Daarom hebben we het drastische besluit moeten nemen dat we in ieder geval tussen 17 maart en 6 april 2020 de deuren van ons zorgcentrum en het Missiehuis sluiten voor bezoekers (dus ook voor familie en verwanten).

We begrijpen dat dit een zeer verstrekkende maatregel is. Net als vele andere organisaties hebben we deze maatregel toch genomen in een uiterste poging om besmetting van uw familielid en onze medewerkers te voorkomen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Hoe vervelend we deze maatregel ook vinden, we gaan er uiteraard alles aan doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven. Naast bellen is het ook mogelijk om kaartjes of een mooie tekening te sturen.

Het spreekt voor zich dat we in het geval van terminale bewoners én bewoners waarvan de gezondheidstoestand in de komende dagen ernstig verslechtert individuele bezoek afspraken maken met hun naasten.

Aanvulling 13 maart 2020

Om bewoners, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus hebben we besloten tot nader bericht nieuwe maatregelen in te voeren. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. In deze brief wil de Corona-regiegroep u informeren over de maatregelen. Wilt u ons helpen en dit bericht ook delen met uw familieleden en naasten? Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. Het kan zijn dat u hierover in de week van 16 maart alsnog geïnformeerd wordt.     

Wat doet zorgcentrum Vincent Depaul?

Onze medewerkers hanteren de algemene hygiëne richtlijnen en de adviezen van het RIVM en de GGD. Zelf kunt u vooral zorgen voor een goede hygiëne. Daarnaast hebben we alle externe afspraken afgezegd, contact opgenomen met leveranciers en scholingen/bijeenkomsten die niet de zorgcontinuïteit raken afgezegd.

Richtlijnen bezoekers zorgcentra

 • Vanaf 14 maart mogen bewoners maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. De coördinatie ligt bij u zelf omdat we de zorgmedewerkers hier niet mee willen belasten in deze tijd. Personeelsleden mogen overig bezoek weren.
 • Georganiseerde groepsactiviteiten (bijvoorbeeld een verjaardag of familiebezoek) zijn in ons zorgcentrum voorlopig niet toegestaan.
 • Dwaal niet door huis en ga via de kortste weg naar buiten. 
 • Om bezoekers te woord te staan en bezoek te beperken worden sommige werkplekken verplaatst naar de voormalige receptie.
 • Per bewoner wordt bekeken of behandeling door paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut en dergelijke) doorgang moet vinden.

Het wordt u als bewoner van Vincent Depaul tevens afgeraden om buitenshuis op bezoek te gaan.

Aanvullende afspraken voor bezoekers

Omdat we binnen onze zorgcentrum te maken hebben met een kwetsbare bewonersgroep, hanteren we aanvullende afspraken voor bezoekers:

 • Bent u besmet met het coronavirus, dit z.s.m. telefonisch melden. Kom dus niet naar het zorgcentrum. 
 • Ook vragen we om het zorgcentrum niet te bezoeken als u aan één van deze punten voldoet:
 •  U heeft griepverschijnselen, óf
 •  U heeft een risicogebied zoals aangewezen door het RIVM bezocht, óf
 •  U heeft contact gehad met een coronapatiënt

Denk aan onze bewoners en kom dus niet op bezoek als u een mogelijk risico vormt. Bij de ingang van het zorgcentrum hebben we een poster opgehangen om bezoekers hierop te wijzen.

Refter

Interne contacten tussen bewoners willen we zoveel mogelijk laten doorgaan. Denkende aan samen eten in de refter en activiteiten in de refter. Tot nader bericht kunnen externe deelnemers niet deelnemen aan de dagbesteding of maaltijdvoorziening in de refter.

Extra schoonmaak

Medewerkers zorgen voor extra schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten. Tastoppervlakten, zoals deurklinken, worden minimaal een keer per dag extra schoongemaakt.

We beseffen ons dat we de komende periode waarschijnlijk veel van u vragen en de situatie rondom het coronavirus snel kan veranderen. Daarnaast willen wij er ook alles aan doen om u te beschermen. We houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen we u op de hoogte.

Nieuwsbericht begin maart 2020 

Wellicht zult u via de media op de hoogte zijn van het coronavirus. Wij als zorgorganisatie hebben hierover nauw contact met GGD Noord-Limburg / GHOR. Zij houden ons op de hoogte van alle ontwikkelingen en eventueel te nemen maatregelen. Voor nu hoeven wij ons als zorgorganisatie geen zorgen te maken maar willen wij u graag informeren. 

In verband met de mediaberichten rondom het coronavirus is informatie beschikbaar op de website www.ggdlimburgnoord.nl Heeft u vragen over het coronavirus? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u bellen naar het informatienummer van de GGD 088 11 91 990. 

Wat kunt u doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoeshygiene genoemd, gelden voor alle virussen die groep en verkoudheid kunnen voorkomen. 

 • was uw handen regelmatig met zeep
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • geen handen schudden

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.