donderdag 26 maart 2020

Coronavirus

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Aanvulling 27 maart 2020 

Bij Vincent Depaul is bij een aantal bewoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. De betreffende bewoners worden conform de richtlijnen van de GGD en RIVM verpleegd. Wij doen ons uiterste best om verdere besmetting tegen te gaan en de gezondheid van bewoners en medewerkers nauwlettend in de gaten te houden. Mocht een bewoner verdacht worden van besmetting met het coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de naasten. 

Veelgestelde vragen over het coronavirus

De volgende vragen zijn toegevoegd:

 • Is bedienen (sacrament der zieken) mogelijk? De Lazaristen kunnen bewoners niet bedienen / voorzien van het sacrament der zieken.

De volgende vragen zijn aangepast:

 • Gaan de missen door? De missen gaan tot nader bericht niet meer door. Dus ook geen zondagmissen. Tussentijds worden alternatieven ingezet.

 • Gaan nieuwe opnames gewoon door? Ja, deze gaan door op voorwaarde dat wij de basiszorg voldoende kunnen garanderen. De bewoner mag geen coronaklachten hebben. Op de dag dat de nieuwe bewoner bij Vincent Depaul komt wonen mag degene een bezoeker (geen corona-klachten of hoesten) meenemen. Daarna gelden voor de nieuwe bewoner dezelfde bezoekregels als voor de andere bewoners. Dit wordt besproken voor het komen wonen bij Vincent Depaul en tijdens het welkomsgesprek. 

Aanvulling 26 maart 2020

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Bij veelgestelde vragen coronavirus hebben wij zoveel mogelijk vragen en antwoorden geformuleerd die betrekking hebben op het coronavirus en welke gevolgen dit voor ons heeft. De rubriek veelgestelde vragen wordt door ons geactualiseerd indien daar aanleiding voor is.

Oproep extra hulp voor de zorg

Op dit moment kunnen we de zorg- en dienstverlening nog goed leveren. Op het moment dat corona Vincent Depaul 'bezoekt' kan dit anders gaan worden.

Heeft u vroeger in de zorg gewerkt of heeft u affiniteit met ouderen en wilt u ons helpen als de situatie echt dringend wordt? (taken zijn uiteraard afhankelijk van uw ervaring en achtergrond)

Laat het ons dan alvast weten. Misschien is het helemaal niet nodig maar voor het geval dat...

Aanvulling 16 maart 2020

De afgelopen weken en dagen heeft het coronavirus zich verspreid over Nederland.

Daarom hebben we het drastische besluit moeten nemen dat we in ieder geval tussen 17 maart en 6 april 2020 de deuren van ons zorgcentrum en het Missiehuis sluiten voor bezoekers (dus ook voor familie en verwanten).

We begrijpen dat dit een zeer verstrekkende maatregel is. Net als vele andere organisaties hebben we deze maatregel toch genomen in een uiterste poging om besmetting van uw familielid en onze medewerkers te voorkomen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Hoe vervelend we deze maatregel ook vinden, we gaan er uiteraard alles aan doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven. Naast bellen is het ook mogelijk om kaartjes of een mooie tekening te sturen.

Het spreekt voor zich dat we in het geval van terminale bewoners én bewoners waarvan de gezondheidstoestand in de komende dagen ernstig verslechtert individuele bezoek afspraken maken met hun naasten.

Aanvulling 13 maart 2020

Om bewoners, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus hebben we besloten tot nader bericht nieuwe maatregelen in te voeren. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. In deze brief wil de Corona-regiegroep u informeren over de maatregelen. Wilt u ons helpen en dit bericht ook delen met uw familieleden en naasten? Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. Het kan zijn dat u hierover in de week van 16 maart alsnog geïnformeerd wordt.     

Wat doet zorgcentrum Vincent Depaul?

Onze medewerkers hanteren de algemene hygiëne richtlijnen en de adviezen van het RIVM en de GGD. Zelf kunt u vooral zorgen voor een goede hygiëne. Daarnaast hebben we alle externe afspraken afgezegd, contact opgenomen met leveranciers en scholingen/bijeenkomsten die niet de zorgcontinuïteit raken afgezegd.

Richtlijnen bezoekers zorgcentra

 • Vanaf 14 maart mogen bewoners maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. De coördinatie ligt bij u zelf omdat we de zorgmedewerkers hier niet mee willen belasten in deze tijd. Personeelsleden mogen overig bezoek weren.
 • Georganiseerde groepsactiviteiten (bijvoorbeeld een verjaardag of familiebezoek) zijn in ons zorgcentrum voorlopig niet toegestaan.
 • Dwaal niet door huis en ga via de kortste weg naar buiten. 
 • Om bezoekers te woord te staan en bezoek te beperken worden sommige werkplekken verplaatst naar de voormalige receptie.
 • Per bewoner wordt bekeken of behandeling door paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut en dergelijke) doorgang moet vinden.

Het wordt u als bewoner van Vincent Depaul tevens afgeraden om buitenshuis op bezoek te gaan.

Aanvullende afspraken voor bezoekers

Omdat we binnen onze zorgcentrum te maken hebben met een kwetsbare bewonersgroep, hanteren we aanvullende afspraken voor bezoekers:

 • Bent u besmet met het coronavirus, dit z.s.m. telefonisch melden. Kom dus niet naar het zorgcentrum. 
 • Ook vragen we om het zorgcentrum niet te bezoeken als u aan één van deze punten voldoet:
 •  U heeft griepverschijnselen, óf
 •  U heeft een risicogebied zoals aangewezen door het RIVM bezocht, óf
 •  U heeft contact gehad met een coronapatiënt

Denk aan onze bewoners en kom dus niet op bezoek als u een mogelijk risico vormt. Bij de ingang van het zorgcentrum hebben we een poster opgehangen om bezoekers hierop te wijzen.

Refter

Interne contacten tussen bewoners willen we zoveel mogelijk laten doorgaan. Denkende aan samen eten in de refter en activiteiten in de refter. Tot nader bericht kunnen externe deelnemers niet deelnemen aan de dagbesteding of maaltijdvoorziening in de refter.

Extra schoonmaak

Medewerkers zorgen voor extra schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten. Tastoppervlakten, zoals deurklinken, worden minimaal een keer per dag extra schoongemaakt.

We beseffen ons dat we de komende periode waarschijnlijk veel van u vragen en de situatie rondom het coronavirus snel kan veranderen. Daarnaast willen wij er ook alles aan doen om u te beschermen. We houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen we u op de hoogte.

Nieuwsbericht begin maart 2020 

Wellicht zult u via de media op de hoogte zijn van het coronavirus. Wij als zorgorganisatie hebben hierover nauw contact met GGD Noord-Limburg / GHOR. Zij houden ons op de hoogte van alle ontwikkelingen en eventueel te nemen maatregelen. Voor nu hoeven wij ons als zorgorganisatie geen zorgen te maken maar willen wij u graag informeren. 

In verband met de mediaberichten rondom het coronavirus is informatie beschikbaar op de website www.ggdlimburgnoord.nl Heeft u vragen over het coronavirus? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u bellen naar het informatienummer van de GGD 088 11 91 990. 

Wat kunt u doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoeshygiene genoemd, gelden voor alle virussen die groep en verkoudheid kunnen voorkomen. 

 • was uw handen regelmatig met zeep
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • geen handen schudden

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.