Medische verzorging

Woont u in ons verzorgingshuis dan heeft u een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket/ZZP) van 4 of 6. Het zorgprofiel wordt vastgesteld door het CIZ en dit profiel bepaalt welke en hoeveel zorg u ontvangt.  

 

Leefplan

Voor iedere bewoner stellen wij een leefplan op. In het leefplan is aandacht voor:

  • lichamelijk welbevinden
  • mentaal welbevinden
  • woon-/leefomstandigheden
  • participatie

De bewoner staat centraal en houdt (voor zover mogelijk) de regie in eigen handen. Wij maken inhoudelijke afspraken met u over alle vier de facetten. 

Al onze bewoners zijn wettelijk verplicht zich te verzekeren met de basisverzekering. Voor de bewoners van het verzorgingshuis geldt dat zij hun eigen huisarts aanhouden. De huisarts heeft de eindverantwoordelijkheid voor uw medische zorg. Iedereen heeft een vrije huisarts-, specialisten- en tandartskeuze. Bent u ziek, dan wordt u voor zover dat mogelijk is in uw eigen appartement verzorgd.

Multidisciplinair overleg

Ieder half jaar is er een multidisciplinair overleg (MDO). Hier wordt u voor uitgenodigd, eventueel met een familielid als u dat prettig vindt. Verder wordt uw huisarts gevraagd bij dit MDO aanwezig te zijn. Vanuit Zorgcentrum Vincent Depaul zijn uw zorgcoördinator en de eerst verantwoordelijke verzorgende hierbij aanwezig. Doel van dit overleg is uw gezondheidssituatie te evalueren en mogelijke zorgvragen te bespreken. Daar waar nodig wordt de zorg die wij u verlenen bijgesteld. Zorg op maat, noemen wij dat.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.