Medische verzorging

De bewoners van onze afdeling kleinschalig wonen hebben een Zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket/ZZP) van 5 of 6. Dit Zorgprofiel wordt vastgesteld door het CIZ en bepaalt welke en hoeveel zorg iemand ontvangt.

Leefplan

Voor iedere bewoner stellen wij een leefplan op. In het leefplan is aandacht voor:

  • lichamelijk welbevinden
  • mentaal welbevinden
  • woon-/leefomstandigheden
  • participatie
     

De bewoner staat centraal en houdt (voor zover mogelijk) de regie in eigen handen. Wij maken inhoudelijke afspraken met u over alle vier de facetten. 

Wanneer u op onze afdeling kleinschalig wonen komt wonen neemt de specialist ouderengeneeskunde de taken over van uw eigen huisarts. Er vindt wekelijks overleg plaats met de specialist ouderengeneeskunde. Zorgcentrum Vincent Depaul huurt (para)medische diensten in bij Zorggroep Noord-Limburg. Voor wat betreft fysiotherapie en maatschappelijk werk, werken wij samen met diverse praktijken uit de regio.

Multidisciplinair overleg

Ieder half jaar is er een multidisciplinair overleg (MDO). Hier wordt uw eerste contactpersoon voor uitgenodigd. Verder zijn de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog bij dit MDO aanwezig. Vanuit Zorgcentrum Vincent Depaul zijn uw zorgcoördinator en de eerst verantwoordelijke verzorgende bij dit overleg. Doel van dit overleg is uw gezondheidssituatie te evalueren en mogelijke zorgvragen te bespreken. Daar waar nodig wordt de zorg die wij u verlenen bijgesteld. Zorg op maat, noemen wij dat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.