Disclaimer

Deze website is een uitgave van Zorgcentrum Vincent Depaul. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Zorgcentrum Vincent Depaul kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Zorgcentrum Vincent Depaul streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Zorgcentrum Vincent Depaul zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Zorgcentrum Vincent Depaul kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Zorgcentrum Vincent Depaul. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Zorgcentrum Vincent Depaul wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Privacy policy

Deze privacy policy is opgesteld om de mate van privacy van de bezoekers van deze website te verklaren.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. Deze statistieken zijn alleen toegankelijk voor Zorgcentrum Vincent Depaul.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Zorgcentrum Vincent Depaul is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Zorgcentrum Vincent Depaul niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.