Zorgvisie

Zorgcentrum Vincent Depaul staat voor Vertrouwd, Deskundig én Persoonlijk. Wij bieden in een rustige en veilige omgeving kwaliteitszorg en diensten aan religieuze en niet-religieuze ouderen met een zorgvraag en een geldige indicatie. Onze medewerkers verlenen professionele zorg en houden rekening met de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van onze bewoners. Hierbij is er ruimte voor persoonlijke aandacht, zowel tussen bewoners en medewerkers, als tussen medewerkers en mantelzorgers/vrijwilligers.

In samenspraak met de bewoner en/of contactpersoon stellen wij een integraal leefplan op waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande sociale netwerken, in een omgeving waar bejegening, huiselijkheid, welbevinden en veiligheid een centrale plaats innemen.

Bestaande sociale netwerken

Voor het welzijn van onze bewoners is het heel belangrijk dat bestaande sociale netwerken vanuit de thuissituatie blijven bestaan. Om dit te realiseren hebben wij de hulp en inzet van deze bestaande netwerken nodig. Zorgcentrum Vincent Depaul zal dan ook altijd proberen een stimulerende bijdrage te leveren aan het vasthouden van deze contacten. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden met betrekking tot de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers worden tijdens het opnamegesprek besproken.

Onze koers voor de komende jaren 2018 - 2022

Met elkaar zetten we een koers uit voor de komende jaren. Daar hebben we een uitgebreid meerjarenbeleidsplan voor geschreven. Dat is een dik rapport. Daarom hebben we ook een meer handzame ‘Praatplaat’ ontwikkeld. Deze laat beknopt zien waar het volgens ons om draait. Wat ons betreft mag deze ‘Praatplaat’ ons inspireren en bij de les houden! Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u onze 'Praatplaat' downloaden.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.