Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg en dienstverlening vinden wij belangrijk. De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplichten zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Dit doen we dan ook continu. Het beleid dat Zorgcentrum Vincent Depaul voert, is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsplan 2022

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u ons Kwaliteitsplan 2022 downloaden.

Praatplaat Kwaliteitsplan 2022

Waar we samen aan gaan werken

We hebben een samenvatting gemaakt van ons Meerjarenbeleidsplan. Deze kunt u downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

Kwaliteitsverslag 2021

Door op onderstaande link te klikken kunt u ons Kwaliteitsverslag 2021 downloaden.

/public/files/kwaliteitsverslag%202021.pdf

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om te kijken of Zorgcentrum Vincent Depaul zich aanpast aan de landelijke normen voor Verantwoorde Zorg, vragen wij onze cliënten om hun mening. Eind 2020 heeft een extern bureau de bewonerstevredenheid onderzocht. met onderstaande resultaten: 

/public/files/8_4%20Factsheet%20zorgkaartnederland%20Vincent%20Depaul%202020.pdf

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Eenmaal per twee jaar wordt ook de medewerkerstevredenheid gemeten door een onafhankelijk bureau, zo ook in het najaar van 2019. De gemiddelde algemene waardering bedraagt een 8! Hiermee wordt bewezen dat veel van onze medewerkers de organisatie bij vrienden en familie aanbevelen als werkgever.

Naast de bovengenoemde metingen brengt Zorgcentrum Vincent Depaul op basis van incidentmeldingen de belangrijkste risico’s in kaart. Tevens worden er maatregelen genomen om de kans op herhaling van incidenten te voorkomen.

Inspectierapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 17 mei 2019 een inspectiebezoek gebracht. Het doel van dit bezoek was om in kaart te brengen hoe onze organisatie binnen het zorgnetwerk antibioticaresistentie bijdraagt om vorming en verspreiding van antibioticaresistentie te voorkomen. Het volledige rapport leest u door op de afbeelding te klikken.

In mei 2018 hebben wij bezoek gehad van de inspectie. De rapportage van dit bezoek kunt u lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.

Statuten

Onze statuten kunt u inzien door op de volgende link te klikken: Statuten Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.